strategische marketing

 

WAARDEN TASTBAAR MAKEN:
EEN PRODUCT REPUTATIE BEZORGEN, EEN NAAM EEN GEZICHT GEVEN,
DIENSTEN ZICHTBAARHEID. OF EEN MERK BELEVING.

Onderscheid is Kapitaal

ONDERSCHEID MAKEN. DOELGERICHT EN BLIJVEND.
OP EEN VOORAF GEDEFINIEERDE PLAATS IN DE MARKT.
ONDERSCHEID BETEKENT MEERWAARDE. MEERWAARDE IS KAPITAAL.

 

Coptr.